سایت رسمی استاد کاتبی

بنیانگذار سبک کیوکوشین كنپو کای کاراته در ایران و خاورمیانه

درباره ماتماس با ما

سلام و خوش آمد

کیوکوشین یکی از سبک‌های کاراته غیرکنترلی است. این رشته توسط سوسایماسوتاتسو اویاما (۱۹۹۴–۱۹۲۳) استاد ژاپنی (کره‌ای تبار) هنرهای رزمی بنیان نهاده شد. این رشته یکی از مؤثرترین هنرهای رزمی جهان محسوب می‌شود.

این رشته از عناصر مختلفی نشأت گرفته که از تجربیات اویاما و تکنیک‌های دیگر سبک‌های کاراته بوجود آمده است. کیوکوشین از دو لغت کیوکو (بالاترین، نهایت) و شین (حقیقت، روح) ترکیب شده‌است. این رشته در ابتدا اویاما ریو و اویاما کاراته جوجوتسو نیز نامیده می‌شد.

تأکید این سبک روی مبارزه واقعی در فاصله نزدیک و بدون عقب‌نشینی است.

سوگند نامه کیوکوشین کاراته

ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم تا روحی استوار و نامتزلزل داشته باشیم. راه راستین مبارزه را می پیمائیم تا همواره حواس و روح خود را آماده نگهداریم. با قدرتی راستین می کوشیم تا روح فروتنی را در خود تقویت کنیم. ما نهایت فروتنی را رعایت خواهیم کرد و به درجات بالاتر از خود احترام می گذاریم و از خشونت می پرهیزیم. ما همواره به یاد پروردگار توانائیم و هرگز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد. ما همواره در پرتو نور ایمان به عقل و قدرت می اندیشیم ؛ خواست های دیگر را از خود می رانیم . تا جان در بدن داریم ضوابط مربوط به کیوکوشین کاراته را رعایت خواهیم کرد. می کوشیم تا به راهو هدف واقعی دست یابیم.

گواهی سبک

با ما در تماس باشید

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره باشگاه ها، دوره ها، مدارک و غیره با ما در ارتباط باشید